Letní tábor Stálkov 2021 – aktuální informace

I toto léto jsme na letním táboře ve Stálkově v termínu 1.–21. 8. 2021.

Změny ohledně testování před táborem:
– v době vydání pokynů byly odlišné podmínky pro testování dětí před odjezdem na tábor,
– stále trváme na negativním PCR testu u každého účastníka před odjezdem na tábor, nemusíme tak u dětí test po týdnu opakovat,
PCR test musí být proveden nejvýše 7 dnů před odjezdem (v pokynech to bylo nejvýše 72 hodin předem).


Obecné informace o táboře

  • Odevzdání zavazadel: v sobotu 31. 7. 2021 od 19 do 20 hodin před klubovnou v Brně na Netušilově 23.
  • Spolu se zavazadly je možné odevzdat i dokumenty k táboru.
  • Sraz účastníků: v neděli 1. 8. 2021 v 7:30 na hlavním nádraží ČD Brno (vpravo za hlavním vchodem).
  • Odjezd: v 8:20 rychlíkem (R 986 Vysočina).
  • Návrat: v sobotu 21. 8. 2021 v 19:40 na hlavním nádraží ČD Brno,
    zavazadla budou k vyzvednutí po příjezdu na parkovišti za nádražím.
  • Adresa tábora: [jméno účastníka], Stanový tábor 26. JS Brno, Stálkov, 378 81 Slavonice
  • Po dobu tábora je možné ve večerních hodinách kontaktovat vedoucí na čísle 776 376 084.
  • Individuálně se lze předem domluvit na dřívějším odjezdu, zapůjčení některého vybavení či stravovacích omezeních (například bezlepková strava).

Elsa – vedoucí tábora
tel. 776 376 084