Přerušení činnosti oddílu dle nařízení vlády

Činnost oddílu je přerušena.


Schválená krizová opatření vlády mimo jiné znamenají, že od půlnoci 9. října se nově zakazuje provoz […] veškeré organizované zájmové, rekreační a další kroužky pro děti od šesti do 18 let. (vlada.cz)


Usnesení Vlády ČR (č. 995 a 996) z 8. 10. 2020 zakazují i naši činnost, nejméně do 25. října. Zakazuje se v nich „provozování zařízení nebo poskytování služeb osobám ve věku 6 až 18 let zaměřených na činnosti obdobné zájmovým vzděláváním podle § 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., jako jsou zejména zájmová, výchovná, rekreační nebo vzdělávací činnost.“  (krizovatka.skaut.cz)