Přerušení činnosti oddílu dle nařízení vlády

Činnost oddílu je přerušena.


2021

Dle bodu III. vláda ČR nařizuje:

  1. omezit pohyb na veřejně přístupných místech na dobu nezbytně nutnou a pobývat v místě svého bydliště s výjimkou případů uvedených v bodech I a II,
  2. omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru,
  3. pobývat na veřejně přístupných místech nejvýše v počtu 2 osob.

Platí v celé ČR od 27. 12. 2020 do 22. 1. 2021. (covid.gov.cz)


2020

Schválená krizová opatření vlády mimo jiné znamenají, že od půlnoci 9. října se nově zakazuje provoz […] veškeré organizované zájmové, rekreační a další kroužky pro děti od šesti do 18 let. (vlada.cz)

Usnesení Vlády ČR (č. 995 a 996) z 8. 10. 2020 zakazují i naši činnost, nejméně do 25. října. Zakazuje se v nich „provozování zařízení nebo poskytování služeb osobám ve věku 6 až 18 let zaměřených na činnosti obdobné zájmovým vzděláváním podle § 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., jako jsou zejména zájmová, výchovná, rekreační nebo vzdělávací činnost.“  (krizovatka.skaut.cz)