Připravujeme

Květen a červen

  • 28. 5. 2022 – Pádlování na Haciendě
  • 11. 6. 2022 – Býčí skála – den otevřených dveří
  • uvedené termíny potvrdíme jednotlivě v nabídce akcí
  • 5. 6. 2022 Splutí řeky (pro starší)
  • 24.–26. 6. 2022 – Stanování na Haciendě

Červenec a srpen

Hacienda 2021