Morseova abeceda

Morseova abeceda je nejrozšířenější systém přenosu binárních informací srozumitelný člověku. Vznikla jako prostředek ke komunikaci pomocí telegrafu a slouží ke světelnému dorozumívání na moři. Znalost Morseovy abecedy by měla být pro skauty a táborníky samozřejmostí.

stáhnout pro tisk (PDF)


Zápis Morseovy abecedy

Morseova abeceda se zapisuje jako příslušný počet teček a čárek oddělovaných lomítky. Jedno lomítko znamená konec písmene, dvě konec slova, tři konec věty a čtyři konec celé zprávy. Obdobně se při vysílání (zvukem, světlem) nechává za každým písmenem mezera, za slovem delší atd.

Příklad:   -.-././.../-/.-//.---/.//-.-./../.-..///

Nejlépe se „morseovku“ naučíte s využitím pomocných slov, kde krátká slabika znamená tečku a dlouhá čárku. Pomůcka pro čísla je jednoduchá: vždy mají pět značek, pokud začínají tečkou, tak sečtu tečky, pokud čárkou, tak od čísla 10 odečtu počet teček, a když není co odčítat, je to nula.


Dešifrovací tabulka Morseovy abecedy

Tabulka slouží pro rychlé luštění těm, co morseovkou ještě moc nevládnou. Světlá políčka znamenají tečku, tmavá čárku. Luští se zleva. Luštíme-li tedy například:  – · · , postupujeme takto: čárka (tmavé, T), tečka (světlé hned vedle, N), tečka (světlé hned vedle, D). Tam jsme skončili, výsledkem je tedy písmeno „D“.

stáhnout tabulku pro tisk (PDF)

kódznakpomocné slovo
·−Aakát
−···Bblýskavice
−·−·Ccílovníci
−··Ddálava
·Eerb
··−·FFilipíny
−−·GGrónská zem
····Hhrachovina
−−−−CHchvátá k nám sám
··Iibis
·−−−Jjasmín bílý
−·−Kkrákorá
·−··Llupíneček
−−Mmává
−·Nnástup
−−−Oó náš pán
·−−·Ppapírníci
−−·−Qkvílí orkán
·−·Rrarášek
···Ssobota
Ttrám
··−Uuličník
···−Vvyučený
·−−Wvagón klád
−··−XXénokratés
−·−−YÝgar mává
−−··Zznámá žena
·−−−−1
··−−−2
···−−3
····−4
·····5
−····6
−−···7
−−−··8
−−−−·9
−−−−−0