Schůzky chlapecké družiny

Pravidelné středeční schůzky chlapecké družiny se konají opět v 15.30 hodin před vchodem do školy na ulici Jugoslávské 126.

Do vybavení účastníka schůzky je třeba zařadit kromě zápisníku, tužky, jízdenek MHD nebo šalinkarty, malé svačiny a pití také i roušku pro případný přesun dopravním prostředkem. Desinfekci může mít každý svoji, jinak ji bude mít k dispozici vedoucí schůzky.

Konec schůzky je od března 2022 stanoven na 18:30 hodin.


Od 1. září 2021 není třeba u schůzek a akcí do 20 účastníků dokládat bezinfekčnost účastníka. Naše schůzky a akce splňují tuto podmínku. Pokud byl člen, účastnící se schůzky nebo akce očkován, prosíme o poskytnutí fotokopie potvrzení.