Setkání rádců a činovníků oddílu 12. – 13. 9. 2020

Setkání rádců, starších členů od 14 let a činovníků oddílu Dřevaři se koná na Haciendě ve dnech 12. až 13. září 2020. Začínáme v sobotu 12. 9. 2020 v 17.00 hodin (po ukončení oddílové akce „Pádlování na Haciendě“). Ukončení setkání v neděli odpoledne. Hosté z řad dřívějších členů jsou vítání. Večerní oheň v sobotu, v neděli podle počasí lodní výprava proti proudu řeky případně až k přehradní hrázi. Možnost koupání. Samostatné vaření na ohni nebo vlastním liháči – každý ze svých zásob. Plavky, ručník, rouška, jídlo, pití, ešus, lžíce. Stany máme oddílové, spacáky každý svůj. Příchod i odchod si stanovuje každý sám v době konání setkání a je dobré jej nahlásit Else nebo Kečupovi.

Elsa a Kečup