Skautský kroj

Skautský kroj využijí členové oddílu na táborech, větších akcích a při reprezentaci oddílu.

Upozorňuji, že způsoby nošení kroje a získávání doplňkových součástí bývají v různých oddílech na základě jejich tradic mírně odlišné a následující pravidla platí pouze pro oddíl Dřevaři Brno. Ostatní skauti mohou nastudovat oficiální krojový řád.

Základní součásti kroje

Kroj se skládá z košile a šátku.

Ke kroji nosíme uzavřenou obuv s ponožkami, v létě kraťasy nebo sukni – doporučené jsou tmavé jednobarevné.

Skautská košile

 • Používáme v provedení pro pěší skauty, tedy v pískové barvě.
 • Pořizuje si každý sám, případně je možno domluvit společnou objednávku u vedoucích.
 • Košili nosíme zastrčenou do kalhot.
skautská košile

Šátek

 • Trojúhelníkový skautský šátek používáme bez ozdobného lemu v barvě:
  •  žlutý šátek  pro benjamínky, světlušky a vlčata,
  •  hnědý šátek  pro skauty, skautky a starší členy (zhruba od 12 let).
 • Členovi, který ještě šátek nemá, ho věnuje vedoucí na letním táboře.
 • Šátek se nosí kolem krku přes košili, pravoúhlý roh volně splývá na záda. Dívky mají šátek zastrčený pod límcem košile, hoši na límci. Vepředu u krku jsou delší cípy provlečeny turbánkem nebo svázány uzlem dobrého skutku.
žlutý šátek
hnědý šátek

Doplňkové součásti kroje

Kroj může být doplněn o nášivky a odznaky, které o jeho nositeli prozrazují například příslušnost ke konkrétnímu oddílu, vykonané zkoušky, dosažené vzdělání nebo zastávanou funkci. Pořízení těchto součástí je buď dobrovolné nebo je jejich získání podmíněno zkouškou či slibem.

V oddíle Dřevaři Brno nosí tradičně všichni členové na kroji domovenku s číslem oddílu, turbánek a nášivky či odznaky, které dostali při plnění zkoušek. Další součásti, jako mezinárodní domovenku, znaky organizací a píšťalku, si pořizují obvykle vedoucí.

Domovenka a číslo oddílu

 • Používáme město našeho střediska BRNO a číslo našeho oddílu 62.
 • Nášivky si mohou členové zakoupit u vedoucí oddílu, obvykle na táboře, za výrobní náklady.
 • Domovenka se nosí nahoře uprostřed levého rukávu skautské košile, našitá těsně pod horním švem. Číslo oddílu se našívá zhruba 1-2 cm pod domovenku.
 • Používají všichni členové oddílu se skautskou košilí.
nášivka – domovenka Brno 62

Turbánek

 • Slouží jako ozdobná spona šátku. Obvykle bývá pletený z kůže. Lze ho nahradit svázáním cípu šátku uzlem dobrého skutku nebo vlastnoručně zhotoveným např. dřevěným turbánkem.
 • První kožený turbánek získá člen spolu se šátkem na letním táboře, při ztrátě nebo poškození může další získat u vedoucích za cenu nákladů.
 • Nosí se navlečený na cípech šátku, téměř u krku.
 • Používají všichni členové oddílu spolu se šátkem.
turbánek

Znak oddílu

 • Znak oddílu Dřevaři Brno je stylizovaná pila postavená do písmene D na zeleném pozadí ve žluté kružnici.
 • Nášivku se znakem oddílu získá člen po splnění nováčkovské zkoušky.
 • Znak oddílu nosíme na levém rukávu 1-2 cm pod číslem oddílu.
 • Mohou nosit pouze absolventi oddílové nováčkovské zkoušky.
nášivka – znak Dřevaři Brno

Slibový odznak

 • Slibový odznak ve tvaru znaku Junáka.
 • Odznak získá člen při plnění slibu na letním táboře.
 • Nosí se přišitý těsně nad středem horního okraje levé kapsy košile. Dívky mají odznak navíc podložený modrým filcovým trojlístkem.
 • Nosí členové oddílu po splnění skautského slibu.
slibový odznak (hoši)
slibový odznak (dívky)

Výzvy

 • Vyjadřují dosažené skautské zkoušky náročnější povahy, jejichž plnění probíhá obvykle na letním táboře.
 • Nášivku získá člen po splnění výzvy.
 • Nášivky výzev se našívají na pravý rukáv asi 1 cm pod mezinárodní znak (znaky). Nosí se nejvýše dvě poslední získané nášivky vedle sebe.
 • Mohou nosit členové oddílu po splnění výzvy pouze do dospělosti. Výzvu tří orlích per mohou nosit i dospělí.

Oddílová stezka

 • Seznam zkoušek zaměřených na náš oddíl. Nášivka oddílové stezky má tvar jehličnatého stromu v kruhu stejné barvy.
 • Nášivku získá člen oddílu po splnění oddílové stezky.
 • Našívá se na pravý rukáv pod mezinárodní znak (znaky). Podle pořadí získání nad nebo pod nášivku výzvy. Nosí se pouze jedna (vyšší) nášivka stezky.
 • Mohou nosit členové oddílu po splnění podmínek stezky.
nášivka – malá oddílová stezka
nášivka – velká oddílová stezka

Mezinárodní znaky

 • Všichni členové oddílu jsou i členy mezinárodní skautské organizace WOSM. Dívky jsou navíc členkami organizace WAGGGS.
 • Nášivky si může pořídit člen na vlastní náklady.
 • Znaky mezinárodních organizací nosíme v ose levého rukávu košile úplně nahoře, asi 2 cm pod horním švem. Hoši pouze znak WOSM, dívky oba znaky vedle sebe s malou mezerou mezi sebou, znak WAGGGS vlevo.
 • Mohou nosit všichni členové oddílu, obvykle nosí vedoucí.
Nášivka WOSM
nášivka – WOSM (hoši)
nášivky – WAGGGS a WOSM (dívky)

WOSM = World Organization of the Scout Movement
WAGGGS = World Association of Girl Guides and Girl Scouts

Mezinárodní domovenka

 • Příslušnost ke státu vyjadřuje nášivka s českou vlajkou a anglickým nápisem CZECH REPUBLIC.
 • Nášivku si může pořídit člen na vlastní náklady.
 • Našívá se těsně nad pravou kapsu košile.
 • Mohou nosit všichni členové oddílu, obvykle nosí vedoucí.
nášivka – mezinárodní domovenka Česká republika

Čekatelský a vůdcovský odznak

 • Vyjadřují dosažené vzdělání vedoucích.
 • Odznak získá vedoucí po splnění kurzu a zkoušky.
 • Odznak patří na střed levé kapsy, pouze vyšší z dosažených.
 • Mohou nosit vedoucí po splnění zkoušky.
čekatelský odznak
vůdcovský odznak

Funkční štítek

 • Označuje funkci v oddíle, používají je pouze vedoucí.
 • Nášivku si pořídí vedoucí oddílu (2V) a zástupce vedoucího oddílu (1V).
 • Našívá se na střed levého rukávu, 1-2 cm pod znak oddílu.
 • Může nosit pouze vedoucí oddílu a zástupce vedoucího oddílu.
nášivka – zástupce vedoucího oddílu
nášivka – vedoucí oddílu

Píšťalka

 • Píšťalka na ozdobné šňůrce. Barvy šňůrek:
  • žlutá – světlušky a vlčata,
  • zelená – skautky a skauti,
  • červená – rangers a roveři,
  • bílá – činovnice a činovníci.
 • Píšťalku i šňůrku si může pořídit člen na vlastní náklady.
 • Nosí se v levé kapse košile, šňůrka je upevněna na levém rameni průvlekem výložky, provlečení zezadu vypadá lépe.
 • Mohou nosit všichni členové oddílu, obvykle nosí vedoucí.

Příležitostné a účastnické nášivky

 • Získávají účastníci větších skautských akcí a školení, obvykle vedoucí. Nosí se nejvýše dvě nášivky nad pravou kapsou, asi 1 cm nad mezinárodní domovenkou, umístěné vedle sebe nebo nad sebou, obvykle na dané akci a rok po ní. Obdobné kovové odznaky se umísťují naspod pravé kapsy ke středu košile.

Další nepovinné součásti kroje

Existují i další nášivky, odznaky a oděvní součásti, které ale v našem oddíle (zatím) nepoužíváme. Seznam všech součástí a jejich upotřebení je uveden v krojovém řádu a jeho přílohách.


Odkazy

Alternativy

Vzhledem k vyšší ceně originální skautské košile a růstu dětí není třeba kupovat košili novou. Lze využít nabídky použitých košilí v různých skautských fórech [Facebook] a bazarech, případně na první tábor si vzít například zelenou vojenskou košili – několik takových jsme nakoupili i do oddílu.