Skautský kroj

Skautský kroj využijí členové oddílu na táborech, větších akcích a při reprezentaci oddílu.

Upozorňuji, že způsoby nošení kroje a získávání doplňkových součástí bývají v různých oddílech na základě jejich tradic mírně odlišné a následující pravidla platí pouze pro oddíl Dřevaři Brno. Ostatní skauti mohou nastudovat oficiální krojový řád.

Základní součásti kroje

Kroj se skládá z košile a šátku. Ke kroji nosíme uzavřenou obuv s ponožkami, v létě kraťasy nebo sukni. Oblečení a obutí je doporučené tmavé a jednobarevné.

Skautská košile

 • Používáme v provedení pro pěší skauty, tedy v pískové barvě.
 • Pořizuje si každý sám, případně je možno domluvit společnou objednávku u vedoucích.
 • Košili nosíme zastrčenou do kalhot.
skautská košile

Šátek

 • Trojúhelníkový skautský šátek používáme bez ozdobného lemu v barvě:
  •  žlutý šátek  pro benjamínky, světlušky a vlčata,
  •  hnědý šátek  pro skauty, skautky a starší členy (zhruba od 12 let).
 • Členovi, který ještě šátek nemá, ho věnuje vedoucí na letním táboře.
 • Šátek se nosí kolem krku přes košili, pravoúhlý roh volně splývá na záda. Dívky mají šátek zastrčený pod límcem košile, hoši na límci. Vepředu u krku jsou delší cípy provlečeny turbánkem nebo svázány uzlem dobrého skutku.
žlutý šátek
hnědý šátek

Doplňkové součásti kroje

Kroj může být doplněn o nášivky a odznaky, které o jeho nositeli prozrazují například příslušnost ke konkrétnímu oddílu, vykonané zkoušky, dosažené vzdělání nebo zastávanou funkci. Pořízení těchto součástí je buď dobrovolné nebo je jejich získání podmíněno zkouškou či slibem.

V oddíle Dřevaři Brno nosí tradičně všichni členové na kroji domovenku s číslem oddílu, turbánek a nášivky či odznaky, které dostali při plnění zkoušek. Další součásti, jako mezinárodní domovenku, znaky organizací a píšťalku, si pořizují obvykle vedoucí.

Domovenka a číslo oddílu

 • Používáme město našeho střediska BRNO a číslo našeho oddílu 62.
 • Nášivky si mohou členové zakoupit u vedoucí oddílu, obvykle na táboře, za výrobní náklady.
 • Domovenka se nosí nahoře uprostřed levého rukávu skautské košile, našitá těsně pod horním švem. Číslo oddílu se našívá zhruba 1-2 cm pod domovenku.
 • Používají všichni členové oddílu se skautskou košilí.
nášivka – domovenka Brno 62

Turbánek

 • Slouží jako ozdobná spona šátku. Obvykle bývá pletený z kůže. Lze ho nahradit svázáním cípu šátku uzlem dobrého skutku nebo vlastnoručně zhotoveným např. dřevěným turbánkem.
 • První kožený turbánek získá člen spolu se šátkem na letním táboře, při ztrátě nebo poškození může další získat u vedoucích za cenu nákladů.
 • Nosí se navlečený na cípech šátku, téměř u krku.
 • Používají všichni členové oddílu spolu se šátkem.
turbánek

Znak oddílu

 • Znak oddílu Dřevaři Brno je stylizovaná pila postavená do písmene D na zeleném pozadí ve žluté kružnici.
 • Nášivku se znakem oddílu získá člen po splnění nováčkovské zkoušky.
 • Znak oddílu nosíme na levém rukávu 1-2 cm pod číslem oddílu.
 • Nosí členové oddílu po splnění oddílové nováčkovské zkoušky.
nášivka – znak Dřevaři Brno

Slibový odznak

 • Slibový odznak ve tvaru znaku Junáka.
 • Odznak získá člen při plnění slibu na letním táboře.
 • Nosí se přišitý těsně nad středem horního okraje levé kapsy košile. Dívky mají odznak navíc podložený modrým filcovým trojlístkem.
 • Nosí členové oddílu po splnění skautského slibu.
slibový odznak (hoši)
slibový odznak (dívky)

Výzvy

 • Vyjadřují dosažené skautské zkoušky náročnější povahy, jejichž plnění probíhá obvykle na letním táboře.
 • Nášivku získá člen po splnění výzvy.
 • Nášivky výzev se našívají na pravý rukáv asi 1 cm pod mezinárodní znak (znaky). Nosí se nejvýše dvě poslední získané nášivky vedle sebe.
 • Mohou nosit členové oddílu po splnění výzvy pouze do dospělosti. Výzvu tří orlích per mohou nosit i dospělí.

Oddílová stezka

 • Seznam zkoušek zaměřených na náš oddíl. Nášivka oddílové stezky má tvar jehličnatého stromu v kruhu stejné barvy.
 • Nášivku získá člen oddílu po splnění oddílové stezky.
 • Našívá se na pravý rukáv pod mezinárodní znak (znaky). Podle pořadí získání nad nebo pod nášivku výzvy. Nosí se pouze jedna (vyšší) nášivka stezky.
 • Mohou nosit členové oddílu po splnění podmínek stezky.
nášivka – malá oddílová stezka
nášivka – velká oddílová stezka

Mezinárodní znaky

 • Všichni členové oddílu jsou i členy mezinárodní skautské organizace WOSM. Dívky jsou navíc členkami organizace WAGGGS.
 • Nášivky si může pořídit člen na vlastní náklady.
 • Znaky mezinárodních organizací nosíme v ose levého rukávu košile úplně nahoře, asi 2 cm pod horním švem. Hoši pouze znak WOSM, dívky oba znaky vedle sebe s malou mezerou mezi sebou, znak WAGGGS vlevo.
 • Mohou nosit všichni členové oddílu, obvykle nosí vedoucí.
Nášivka WOSM
nášivka – WOSM (hoši)
nášivky – WAGGGS a WOSM (dívky)

WOSM = World Organization of the Scout Movement
WAGGGS = World Association of Girl Guides and Girl Scouts

Mezinárodní domovenka

 • Příslušnost ke státu vyjadřuje nášivka s českou vlajkou a anglickým nápisem CZECH REPUBLIC.
 • Nášivku si může pořídit člen na vlastní náklady.
 • Našívá se těsně nad pravou kapsu košile.
 • Mohou nosit všichni členové oddílu, obvykle nosí vedoucí.
nášivka – mezinárodní domovenka Česká republika

Čekatelský a vůdcovský odznak

 • Vyjadřují dosažené vzdělání vedoucích.
 • Odznak získá vedoucí po splnění kurzu a zkoušky.
 • Odznak patří na střed levé kapsy, pouze vyšší z dosažených.
 • Mohou nosit vedoucí po splnění zkoušky.
čekatelský odznak
vůdcovský odznak

Funkční štítek

 • Označuje funkci v oddíle, používají je pouze vedoucí.
 • Nášivku si pořídí vedoucí oddílu (2V) a zástupce vedoucího oddílu (1V).
 • Našívá se na střed levého rukávu, 1-2 cm pod znak oddílu.
 • Může nosit pouze vedoucí oddílu a zástupce vedoucího oddílu.
nášivka – zástupce vedoucího oddílu
nášivka – vedoucí oddílu

Píšťalka

 • Píšťalka na ozdobné šňůrce. Barvy šňůrek:
  • žlutá – světlušky a vlčata,
  • zelená – skautky a skauti,
  • červená – rangers a roveři,
  • bílá – činovnice a činovníci.
 • Píšťalku i šňůrku si může pořídit člen na vlastní náklady.
 • Nosí se v levé kapse košile, šňůrka je upevněna na levém rameni průvlekem výložky, provlečení zezadu vypadá lépe.
 • Mohou nosit všichni členové oddílu, obvykle nosí vedoucí.

Příležitostné a účastnické nášivky

Jedinečné nášivky získávají účastníci větších skautských akcí a školení, obvykle vedoucí. Nosí se nejvýše dvě nášivky nad pravou kapsou, asi 1 cm nad mezinárodní domovenkou, umístěné vedle sebe nebo nad sebou, obvykle na dané akci a rok po ní. Obdobné kovové odznaky se umísťují naspod pravé kapsy ke středu košile.

Zvláštní šátek může člen oddílu nosit místo oddílového. Nikdy se nenosí více jak dva šátky současně na sobě.

Další nepovinné součásti kroje

Existují i další nášivky, odznaky a oděvní součásti, které ale v našem oddíle (zatím) nepoužíváme. Seznam všech součástí a jejich upotřebení je uveden v krojovém řádu a jeho přílohách.


Odkazy

Alternativy

Vzhledem k vyšší ceně originální skautské košile a růstu dětí není třeba kupovat košili novou. Lze využít nabídky použitých košilí v různých skautských fórech [Facebook] a bazarech, případně na první tábor si vzít například zelenou vojenskou košili – několik takových jsme nakoupili i do oddílu.