Mapové značky

Mapové značky se podle vydavatele mapy a doby vydání mění. Základní značky jsou však téměř shodné. V každé mapě jsou všechny použité značky uvedeny v legendě.

V následujícím seznamu jsou vysvětleny jen některé důležité značky, jejichž znalost by měla být pro členy oddílu samozřejmostí.


silnice s alejí, zpevněná cesta s mostem

železnice (dvoukolejná, jednokolejná elektrifikovaná, stanice)

budovy

kostel, kaple, kříž (nové a starší značení)

zámek, hrad, tvrz

zřícenina hradu (nebo jiné památky)

rozhledna

pěchotní srub, bunkr

jeskyně

osamělá skála

významný (orientační) strom

výškový bod, kóta, vrchol

státní hranice

hraniční přechod

lesní úsek, vyznačené průseky (lesní cesty)

vodní tok, vodní plocha, pramen, bažina (močál)

vrstevnice, skály (vrstevnice v mapě 1:50 000 po 10 m)

pásové značení = turistická značka


Poznámky

Samostatné objekty vytištěné červeně jsou turisticky zajímavé. Objekty v červeném kruhu a názvy míst oranžově podtržené bývají na zadní straně mapy popsány.

Jako podklad textu a obrázků byly použity mapy z edice Klubu českých turistů a Kartografie Praha.