Morseova abeceda

Morseova abeceda je nejrozšířenější systém přenosu binárních informací srozumitelný člověku. Vznikla jako prostředek ke komunikaci pomocí telegrafu a slouží ke světelnému dorozumívání na moři. Znalost Morseovy abecedy by měla být pro skauty a táborníky samozřejmostí.

stáhnout pro tisk (PDF)


Zápis Morseovy abecedy

Morseova abeceda se zapisuje jako příslušný počet teček a čárek oddělovaných lomítky. Jedno lomítko ukončuje písmeno, dvě lomítka znamenají konec slova. V dětském kolektivu se občas používají i tři lomítka pro konec věty a čtyři na konci zprávy. Obdobně se při vysílání (zvukem, světlem) nechává za každým písmenem mezera a za slovem delší.

Příklad:   -.-././.../-/.-//.---/.//-.-./../.-..//

Nejlépe se „morseovku“ naučíte s využitím pomocných slov, kde krátká slabika znamená tečku a dlouhá čárku. Pomůcka pro čísla je jednoduchá: vždy mají pět značek, pokud začínají tečkou, tak sečtu tečky, pokud čárkou, tak od čísla 10 odečtu počet teček, a když není co odčítat, je to nula.


Dešifrovací tabulka Morseovy abecedy

Tabulka slouží pro rychlé luštění těm, kdo morseovkou ještě moc nevládnou. Světlá políčka znamenají tečku, tmavá čárku. Luští se zleva. Luštíme-li tedy například:  – · · , postupujeme takto: čárka (tmavé, T), tečka (světlé hned vedle, N), tečka (světlé hned vedle, D). Tam jsme skončili, výsledkem je tedy písmeno „D“.

stáhnout tabulku pro tisk (PDF)

Pokud při luštění morseovky vycházejí nesmysly, například zpráva obsahuje neoficiální znaky pro písmena Ä, Ö a Ü, potom může být příčinou šifrování teček a čárek, například jejich záměnou, případně mají být jednotlivé znaky či celá zpráva čteny pozpátku. Příklady:

  • -..-/.../..--/.--/-.-/-./---.//
    (záměna .-)
  • ..-/-./.--./-./..--//
    (celé pozpátku -./..-- aZ)
  • .-.-/../.../..-./-.//
    (písmena pozpátku .-.- C)
kódznakpomocné slovo
.-Aakát
-...Bblýskavice
-.-.Ccílovníci
-..Ddálava
.Eerb
..-.FFilipíny
--.GGrónská zem
....Hhrachovina
----CHchvátá k nám sám
..Iibis
.---Jjasmín bílý
-.-Kkrákorá
.-..Llupíneček
--Mmává
-.Nnástup
---Oó náš pán
.--.Ppapírníci
--.-Qkvílí orkán
.-.Rrarášek
...Ssobota
-Ttrám
..-Uuličník
...-Vvyučený
.--Wvagón klád
-..-XXénokratés
-.--YÝgar mává
--..Zznámá žena
.----1
..---2
...--3
....-4
.....5
-....6
--...7
---..8
----.9
-----0

Další znaky

Následují znaky, které v dětském kolektivu nepoužíváme, ale jsou obsaženy v oficiálním doporučení vydaném Mezinárodní telekomunikační unií (ITU), případně vycházejí z praxe.

kódznakvýznam, poznámka
..-..Ë, Épísmeno E s diakritikou
.-.-.-.tečka, [konec]
--..--,čárka
---...:dvojtečka, děleno
..--..?otazník, [dotaz], [opakujte], [nerozumím]
.----.'apostrof
-....--pomlčka, spojovník, mínus
-..-./lomítko, děleno
-.--.(levá závorka
-.--.-)pravá závorka
.-..-."uvozovky
-...-=rovnítko
...-.[rozumím]
........[chyba] (osm teček)
.-.-.+plus, kříž, [konec jedné zprávy]
-.-Kpísmeno K, [vysílejte]
.-...[čekejte]
...-.-[konec všech zpráv]
-.-.-[začátek vysílání]
.--.-.@zavináč
kódznakvýznam, poznámka
...---...SOSvolání o pomoc (bez mezer)
-.-.-..[pomaleji] (neoficiální)
-.-.--!vykřičník (neoficiální)

V mezinárodní morseovce není znak pro vykřičník (!). V anglické příručce uvádějí kód [-.-.--], ve starších českých příručkách jsem našel kódy [--..-], [--...-] a na webu naleznete i další varianty.

Znak procenta (%) a promile (‰) se nahrazuje nulami a lomítkem, od čísla se odděluje pomlčkou, například 5% se vyšle jako 5-0/0.

U zlomků se celočíselná část také odděluje pomlčkou, například 1¾ se vyšle jako 1-3/4.

Pro znak minut se používá jeden apostrof, pro sekundy a vteřiny se používají dva apostrofy za sebou a nikoliv jedny uvozovky, například 1'15''.

Znak násobení (×) se nahrazuje písmenem X.

České zprávy se do morseovky kódují v písmenech zbavených diakritiky. Při rozkódování je třeba diakritiku doplnit dle smyslu slov. Z neoficiálních písmen používáme nanejvýše písmeno CH.

Při profesionálním vysílání zprávy světlem nebo zvukem se dodržuje rytmus vycházející z přesného dodržení délek znaků i mezer. Základní mírou je doba tečky, délka čárky odpovídá třem tečkám. Mezera uvnitř znaku má délku jedné tečky, mezi znaky tři tečky a mezi slovy sedm teček. Příklad:

█░█░███░░░███░███░░░█░█░░░█░█░█░░░░░░░███░░░███░███░███░░░█░█░███░███░█░█

Pokud je k dispozici pouze jedna délka znaku a nejde tak odlišit tečku od čárky, například pokud je morseovka vysílána ťukáním do radiátoru nebo mříže ve vězení či je zpráva vyrobena na provázku ze stejných korálků nebo uzlíků, použije se jeden impuls pro tečku a dva rychle za sebou pro čárku. Příklad:

o-o-o-oo-----oo-oo-oo-oo-o-----o-o-oo---oo---o---oo-o-oo


Neoficiální znaky, jen pro zajímavost

kódznak
.-.-Ä, Ą, Æ
.--.-À, Å
-.-..Ć, Ĉ, Ç
----Ĥ, Ch, Š
..-..Ë, É, Ę, Đ
..--.Ð
.-..-È, Ł
kódznak
--.-.Ĝ
.---.Ĵ
--.--Ń, Ñ
---.Ö, Ó, Ø
...-...Ś
...-.Ŝ
.--..Þ
kódznak
..--Ü, Ŭ
--..-.Ź
--..-Ź
..--.-_
-.-.-.;
...-..-$
.-...&