Pochodové značky

Použití pochodových značek

Pochodové značky se často využívají při hrách na výletech. Jedna skupina (obvykle vedoucí) vyrážejí dříve a značí cestu, další skupina (skupiny) je mají podle značek objevit. Další využití naleznou při ztrátě výpravy, kdy je třeba se se ztracenou výpravou přemístit a je naděje, že výpravu bude někdo hledat.

Značky jsou vyrobeny z přírodních materiálů dostupných podél cesty. Mohou být vyryté do země nebo poskládané z ležících předmětů jako jsou klacky, šišky, kameny, tráva, listy a podobně. Větší kameny mohou být stavěny na sebe (mužík).

Značky jsou umístěny podél cesty (ne uprostřed, aby je nikdo omylem nezničil). Obvykle se zvýrazní tak, že se nohou odhrne vrchní vrstva listí nebo jehličí, čímž zem dostane jiný nápadnější odstín a značka se tam postaví.

Pro opravdové zálesáky je značení travinami a listím. Je velmi nenápadné a slouží v případech, kdy nás má někdo stopovat, ale „stopu“ nesmí objevit (a třeba zničit) náhodný kolemjdoucí nebo záškodník. Ke značení se využije uzel na okolo rostoucí travině nebo list nabodnutý na větvičku (většinou suchou) podél stojících stromů.


Jdi tímto směrem

Základní značka, která ukazuje další směr cesty. Umisťuje se po padesáti až dvou stech metrech podle terénu. Značka má tvar šipky nebo několika kamenů na sobě (mužík). Šipka se vyryje do země nebo sestaví z klacíků, oblázků, šišek či jiného dostupného materiálu. Mužík se skládá obvykle ze tří kamenů (záleží na jejich velikosti). Je-li třeba, může být u paty doplněn dalším kamenem určujícím směr.

Tudy nechoď

Značka kříže se používá za odbočkou ve špatném směru v místech, kde je pravděpodobné, že by i přes šipky na správné cestě mohla následující skupina tuto odbočku minout.

Dopis

Značka čtverce upozorňuje, že je poblíž ukryta zpráva, kterou zanechala značící skupina. Pokud značka obsahuje další předměty (čárky, šišky, kameny), potom jejich počet určuje vzdálenost dopisu od značky v krocích. Doplnění šipkou určuje směr k úkrytu zprávy (ne další směr cesty).


Další značky

V průběhu let vznikly i další pochodové značky, které však pro náš oddíl nemají smysl. Cestu lze vždy vyznačit jen šipkami, dalších značek již nebývá potřeba. Zájemci o vyobrazení dalších značek je najdou v tábornické literatuře, která se jen hemží značkami jako pokračuj stále tímto směrem, pospíchej, směr k táboru, zastav se na 10 minut, pozor překážka, přebroď se, rozdělte se, následuj jiné značení, vrať se, konec značení a další.