Turistické značky

Hlavní značky

Turistické trasy v České republice jsou většinou značeny pásovými značkami. Značku tvoří tři vodorovné pásy. Prostřední pás udává barvu trasy (červená, zelená, modrá, žlutá) a krajní bílé pásy značku zvýrazňují. Běžná značka je čtvercová o velikosti 10 × 10 cm.

Vede-li více turistických tras stejnou cestou, umisťují se všechny příslušné barevné pásy nad sebe do jedné značky.

Místa ostrých zlomů značené cesty a napojení na jinou komunikaci se označují šipkami. Šipka je umístěna před změnou směru čelně k příchozím a svým hrotem ukazuje pokračování trasy.

Vícebarevné značky jsou doplněny šipkami zejména v místech, kde se značené trasy rozcházejí. Příklad znázorňuje, že červená trasa odbočuje vpravo, modrá pokračuje rovně a zelená se žlutou odbočují doleva.

Významové značky

Pokud je třeba vyznačit zajímavé místo vedle hlavní trasy vzdálené do jednoho kilometru, používají se významové značky v barvě shodné s hlavní trasou.

Odbočka ke studánce

Odbočka ke zřícenině hradu nebo jiného objektu

Odbočka k vrcholu nebo k vyhlídce

Odbočka k jinému turisticky zajímavému objektu nebo místu

Další značky

Oba konce značené trasy a významových odboček jsou označeny touto značkou v příslušné barvě trasy (odbočky). Tato značka je obvykle nakreslena zvlášť od pásových.

Značka určená pro naučné stezky. Šikmý pás je vždy zelený. Uprostřed může být zobrazeno číslo zastavení (významného objektu) podle doplňujících informačních tabulí nebo tištěných průvodců.

Místní značení. Používá se pro krátké trasy v okolí měst a rekreačních středisek. Pravý trojúhelník je proveden v jedné ze základních barev (červená, zelená, modrá, žlutá). Značka může být doplněna šipkou.


Zobrazení v mapě

V mapě je značená trasa zobrazena jako souvislý pruh příslušné barvy, pro místní značení se používá čára přerušovaná a pro naučné stezky čerchovaná (− · − · −).

Modrá trasa by mohla být zaměněna s vodním tokem. V ukázce mapy je vidět, že vodní toky (řeky, potoky) jsou vyobrazeny podstatně světlejším odstínem modré než tmavší turistické cesty.

Norma

Turistické značení podléhá normě ČSN 01 8025.

Zdroje

Jako podklad textu a obrázků byla použita mapa z edice Klubu českých turistů.


Druhy značení

Turistické trasy (pro pěší turistiku)

bíle orámované značky, vnitřní barvy tvaru vodorovného pásu: červená, modrá, zelená, žlutá

Cykloturistické trasy (terén, lesní cesty)

žlutě orámované značky, vnitřní barvy tvaru vodorovného pásu: bílá, červená, modrá, zelená

Cyklistické trasy (silniční)

žluté tabulky a směrovky podél silnic, černě provedené orámování, popisky, šipky a čísla tras

Lyžařské trasy (běžkaři)

oranžově orámované značky, vnitřní barvy tvaru vodorovného pásu: červená, modrá, zelená, žlutá

Jezdecké trasy (pro turisty na koních, hipotrasy)

bíle orámované značky, vnitřní barvy tvaru plného kolečka nebo podkovy (komerční okruhy): červená, modrá, zelená, žlutá