Schůzky chlapecké družiny

Pravidelné středeční schůzky chlapecké družiny se konají opět v 15.30 hod. před vchodem do školy na ulici Jugoslávské 126.

Do vybavení účastníka schůzky je třeba zařadit kromě zápisníku, tužky, jízdenek MHD nebo šalinkarty také malou svačinu a pití.

Konec schůzky je od října 2022 stanoven na 18:00 hodin.